fbpx
Välinehuollon yksityistäminen voi tuoda hyvinvointialueille miljoonasäästöt
16900
post-template-default,single,single-post,postid-16900,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Välinehuollon yksityistäminen voi tuoda hyvinvointialueille miljoonasäästöt

Välinehuoltaja työssään Suomen Välinehuollossa

Välinehuollon yksityistäminen voi tuoda hyvinvointialueille miljoonasäästöt

Yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista on hoito- ja hoivakustannusten kasvun hillitseminen. Kustannussäästöistä päätettäessa on tärkeää, että selvitystyössä on tuotu esiin terveydenhuollon talouden realiteetit mahdollisimman kattavasti.

Monissa hyvinvointialueissa kustannussäästöjä tavoitellaan terveyspalveluita keskittämällä. Sen myötä keskusteluun nousee myös potilasturvallisuus ja palveluiden saatavuus, joista ei tule tinkiä.

Myös terveydenhuollon sidosryhmiä voidaan yksityistää

Sote-uudistus on nostanut esille lääkäripalveluiden yksityistämisen hyödyt. Keskustelussa on kuitenkin oleellista huomioida myös terveydenhoitopalveluiden sidosryhmät, joita voidaan myös yksityistää ja tehostaa. Yksi keskeisimmistä sidosryhmistä on välinehuolto, joka jää usein terveydenhuollon ”näkymättömäksi” osa-alueeksi, vaikka sen merkitys potilasturvallisuuden kannalta on merkittävän suuri. Välinehuolto vastaa mm. terveydenhuollon välineiden ja instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista, kuivauksesta, huollosta, tarkistamisesta ja steriloinnista. Välinehuoltajat siis vastaavat työssään instrumenttien puhtaudesta ja siten omalta osaltaan myös potilasturvallisuudesta.

Jopa miljoonasäästöt ulkoistetusta välinehuollosta

Välinehuollon ulkoistamisella saavutetaan tavallisesti aina säästöjä. Kustannussäästöt voivat olla kunnille useita satoja tuhansia euroja, hyvinvointialueiden kohdalla jopa miljoonia.

Kuntien terveydenhuollossa välinehuolto on tavallisesti järjestetty jokaisen yksikön yhteyteen, yksikön koosta riippumatta. Koska välinehuoltoa tehdään erikseen myös pienimmissä yksiköissä, sen toteutus on usein tehotonta ja kallista, ja se syö runsaasti kustannuksia ja henkilöstöresurssia. Jokaisen yksikön kohdalla joudutaan investoimaan välinehuollossa tarvittavaan laitteistoon sekä sen huoltoon ja ylläpitoon. Lisäksi yksiköissä on varattava riittävä henkilöresurssi hoitamaan välinehuoltoa.

Ulkoistetun välinehuollon hoitaa alansa huippuammattilainen

Terveydenhuollon yksiköissä välinehuollon hoitaa tavallisesti esimerkiksi suuhygienisti tai hoitaja päätyönsä ohella. Yksityisen palveluntarjoajan kaikki työntekijät ovat puolestaan välinehuollon huippuammattilaisia, joiden päätyötä nimenomaan välinehuolto on.

Ulkoistaminen, yksityistäminen tai keskittäminen eivät siis tarkoita automaattisesti laadun heikkenemistä, ainakaan välinehuollon osalta. Suomen Välinehuollossa välinehuolto on liiketoimintamme ydin, ja tavoitteemme on olla alamme paras toimija. Vaalimme tinkimätöntä ammattitaitoa, ja omaamme kunnianhimoiset laatutavoitteet sekä viimeiseen asti hiotun asiakaspalvelun. Näiden tekijöiden ansiosta useat suuret ja pienet terveydenhuollon toimijat ovat luottaneet meihin jo toistakymmentä vuotta.

Suomen Välinehuolto palvelee valtakunnallisesti

Suomen Välinehuolto tarjoaa välinehuollon palveluita koko maan laajuisesti. Tällöin välinehuollon ulkoistaminen voi parantaa palveluiden saatavuutta monilla hyvinvointialueilla. Ulkoistettu välinehuolto mahdollistaa, että terveydenhuollossa voidaan keskittää olemassa olevat resurssit potilaiden hoitoon ja ennaltaehkäisevään työhön. Kun välinehuolto toimii tehokkaasti ja luotettavasti, myöskään instrumenttien riittävyys ei ole ikinä esteenä potilasjonojen purkamiselle ja palvelulupauksen toteutumiselle.

Maksat vain toteutuneesta palvelusta

Suomen Välinehuollon tarjoama välinehuolto ei muodostu koskaan ylimääräiseksi kulueräksi, sillä palvelusta maksetaan kuukausittain toteutuneen palvelun mukaisesti. Jos potilaita tai ylipäätään toimintaa on terveydenhuollon toimipisteessä vähemmän, tällöin myös instrumentteja saapuu pienempi määrä huollettavaksi. Laskutus vastaa aina toteutuneita määriä, eikä määräostovelvoitetta ole. Näin ollen kustannukset ovat aina ennakoitavissa. Sen sijaan hyvinvointialueen omasta välinehuollosta muodostuu aina kuluja, vaikka potilaskäyntimääriin tulisi muutoksia.

Pettämätön toimitusvarmuus

Suomen Välinehuollon riskienhallinta on erittäin korkealla tasolla. Kolme välinehuoltokeskustamme takaavat, että toimintamme ei pysähdy edes force majeure -tilanteessa. Jokaisessa Suomen Välinehuollon toimipisteessä on varajärjestelmät kaikkiin kriittisiin toimintoihin sekä erityisen laaja laitekapasiteetti. Toiminta ei seisahdu yhden tai useammankaan laitteen hajoamisen tai huollon yhteydessä, kuten pienemmissä terveydenhuollon yksiköiden välinehuolloissa voi käydä.

➤ Miksi yksityistää välinehuolto?

  • Palvelun laatu: yksityisenä toimijana Suomen Välinehuolto on keskittynyt ainoastaan välinehuoltoon, ja yrityksessämme työskentelee alan huippuammattilaisia.
  • Mittavat kustannussäästöt: välinehuollon ulkoistamisen kautta hyvinvointialueilla voidaan saavuttaa jopa miljoonasäästöt.
  • Henkilöstön työtuntien keskittäminen tuottavaan ydintyöhön: terveydenhuollon työntekijät voivat keskittyä päätyöhönsä, eikä välinehuolto syö heidän työtuntejaan.
  • Ei ylimääräisiä maksuja ja kulueriä: maksat vain toteutuneesta palvelusta.
  • Budjetoinnin suunnittelu helpottuu.
  • Välinehuolto on aina toimitusvarmaa: mm. sähkökatkokset, laiterikot tai henkilöstöresurssin haasteet eivät vaikuta palvelun toimitukseen.

 

Haluatko kuulla lisää välinehuollon ulkoistamisen hyödyistä ja käytännöistä? Toimitusjohtajamme Taru Mattila kertoo mielellään lisää, ota yhteyttä nyt: taru.mattila@suomenvalinehuolto.fi.

Lue myös: Miksi ulkoistaa välinehuolto? 7 tärkeintä etua

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.