fbpx
Miksi ulkoistaa välinehuolto? 7 tärkeintä etua
16191
post-template-default,single,single-post,postid-16191,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Miksi ulkoistaa välinehuolto? 7 tärkeintä etua

Miksi ulkoistaa välinehuolto? 7 tärkeintä etua

instrumentitVälinehuolto on terveydenhuollon välttämätön tukipalvelu, jota voidaan toteuttaa joko sisäisesti terveydenhuollossa tai ulkoistettuna palveluna. Terveydenhuollon sisäisessä välinehuollossa ongelmia aiheuttavat usein vanheneva laitekanta, muuttuvat määräykset ja työntekijöiden ajantasainen osaaminen. Joissain tapauksissa välinehuolto vie aikaa jopa itse hoito- ja potilastyöstä.

Välinehuollon ulkoistaminen ratkaisee useat sisäisen välinehuollon ongelmat tehden siitä riskittömämpää, luotettavampaa ja kustannustehokkaampaa. Ulkoistetusta välinehuollosta hyötyy niin julkinen kuin yksityinen sektori, kuten esimerkiksi sairaalat, lääkäri- ja hammaslääkäriasemat, laboratoriot ja instrumenttien maahantuojat.

Miksi siis ulkoistaa välinehuolto? Listasimme 7 tärkeintä etua, joita ulkoistettu välinehuolto tuo terveydenhuollolle:

1. Voit keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaasi

Välinehuollon järjestäminen ja sen ylläpitäminen kuormittaa terveydenhuoltoa sekä rahallisesti että hallinnollisesti. Toisissa yksiköissä se työllistää jopa hoitohenkilökuntaa ja vie heiltä suuren osan päivittäisestä työajasta.

Välinehuollon ulkoistaminen mahdollistaa, että tilaaja voi keskittää kaikki resurssinsa omaan ydinliiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Esimerkiksi hammashuollossa ja pienillä klinikoilla välinehuoltoa tekee usein hoitohenkilökunta, joka ulkoistamisen myötä voi keskittyä täysin hoito- ja potilastyöhön sekä asiakaspalveluun.

2. Säästät resursseja

Monissa terveydenhuollon yksiköissä tuskaillaan vanhenevan välinehuollon laitekannan ja jatkuvien laiterikkojen kanssa. Uusi laitteisto on suuri investointi ja laitteiden huoltaminen ja kunnossapito vievät ison siivun budjetista. Kun laiterikko sattuu, pahimmassa tapauksessa koko toiminta pysähtyy ja kustannukset nousevat pilviin.

Ulkoistettu välinehuolto vapauttaa tila- ja henkilöresursseja ydintoimintoihin, mikä näkyy tavallisesti potilaskäyntien määrän sekä asiakastyytyväisyyden kasvuna, jonojen lyhenemisenä sekä rahallisena säästönä.

Kokonaan uutta terveydenhuollon yksikköä perustettaessa on hyvä miettiä, kannattaako investoida lainkaan välinehuollon tiloihin, laitteisiin ja aloittaa rekrytointia, vai olisiko palvelun ulkoistaminen vaivattomampaa ja edullisempaa. Halutessaan asiakas saa Suomen Välinehuollolta myös instrumentit käyttöönsä, jolloin hänen ei tarvitse huolehtia edes niiden hankinnasta.

3. Henkilöstöhaasteet vähenevät

Organisaation sisäinen välinehuolto lisää henkilöstön hallintaan liittyviä haasteita mm. loma-aikojen ja poissaolojen suhteen. Välinehuoltoa on tehtävä jatkuvasti täydellä toimitusvarmuudella, joten yllättävät poissaolot tai loma-aikojen aikainen henkilöstön vähyys hankaloittavat sen sujuvuutta. Myös rekrytointiin menevä lisäresurssi poistuu ulkoistamisen myötä.

4. Välinehuolto sujuu vaivattomasti ja joustavasti

Onko välinehuollon ulkoistaminen vaivalloista, ja vaatiiko se tilaajalta ylimääräistä työtä? Ei, jos kumppanina on Suomen Välinehuolto. Tarvittaessa noudamme instrumentit paikan päältä ja toimitamme ne takaisin huollettuina jopa yhden työpäivän sisällä. Usein palvelu onnistuu kauttamme jopa nopeammin ja ketterämmin kuin organisaation sisällä toteutettu välinehuolto.

Palvelumme nopeuden ja luotettavuuden ansiosta tilaajan ei tarvitse tehdä instrumenttien lisähankintoja siirtyessään asiakkaaksemme. Ainut asia, joka jää asiakkaan tehtäväksi, on huolehtia, että käytetyt instrumentit ovat toimitettu ohjeistetusti sovittuun paikkaan, sovittuun aikaan.

Siirtyminen välinehuollon ulkoistettuun palveluun Suomen Välinehuollolle on kevyt prosessi. Riittää, että asiakas määrittelee tarpeensa ja tilauksen yksityiskohdista sovitaan. Prosessiemme ketteryys mahdollistaa myös kausiluontoiset välinehuollon palvelut esimerkiksi loma-aikojen tai laiterikkojen ajaksi.

5. Saat aina ensiluokkaista laatua

Terveydenhuollon yksiköiden omassa välinehuollossa päänvaivaa aiheuttavat mm. muuttuvat EU-standardit ja muut määräykset sekä laitteiston kunto. Kun välinehuolto on ulkoistettu laatumääräyksiä noudattavalle kumppanille, tilaaja saa korkealaatuista ja tasalaatuista välinehuoltoa, eikä korkean laadun edellytyksistä tarvitse huolehtia itse.

Suomen Välinehuolto noudattaa mm. ISO 13485:2016 laatustandardia. Akkreditoitu toimija valvoo laatujärjestelmäämme ja sen eri osa-alueiden toteutumista vuosittaisilla verifiointiauditoinneilla, ja kolmen vuoden välisillä uudelleenauditoinneilla. Laadun takaavat lisäksi ammattitaitoiset ja koulutetut työntekijämme, ja kaikilla välinehuoltajillamme on välinehuoltajan ammattitutkinto.

6. Palvelu on toimitusvarmaa

Organisaation sisäisessä välinehuollossa yksittäinen laiterikko, reistailevat laitteet tai henkilöstön poissaolot saattavat pahimmassa tapauksessa seisauttaa koko liiketoiminnan.

Välinehuoltoon keskittyneellä kumppanilla on vahva laitekanta ja konekapasiteetti sekä tekniset varajärjestelmät vahinkojen varalle. Suomen Välinehuollolla on kaksi puhtaan veden tuottojärjestelmää, kaksi höyrynkeitintä sekä varavoimageneraattori sähkökatkosten varalta. Kaksi erillistä toimipistettämme mahdollistavat myös toimintojen siirtämisen tarvittaessa niiden välillä.

7. Budjetoinnin suunnittelu helpottuu

Suomen Välinehuollon hinnoittelu on läpinäkyvää ja asiakkaamme maksavat vain todellisista kustannuksista. Asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia esimerkiksi laiterikkojen tai henkilöstöongelmien aiheuttamista lisäkustannuksista. Palvelu- ja hinnoittelumallimme mahdollistaa, että kuluja on helppo arvioida ja esimerkiksi vuosibudjetin teko helpottuu.

Valitse Suomen Välinehuolto ja keskity ydinliiketoimintaasi

Välinehuollon ulkoistaminen tuo mukanaan runsaasti etuja. Se vaikuttaa usein hyvin konkreettisella tasolla mm. monien resurssisäästöjen muodossa, potilasjonojen lyhenemisinä sekä jopa henkilöstön työviihtyvyyden lisääntymisenä. Kun palvelu ulkoistetaan luotettavalle ja asiantuntevalle toimittajalle, se on vaivatonta, kustannustehokasta ja aina laadukasta.

Kiinnostuitko palvelustamme? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää ulkoistetun välinehuollon hyödyistä!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.