fbpx
Aseptinen omatunto on välinehuoltajan tärkein ominaisuus
16557
post-template-default,single,single-post,postid-16557,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Aseptinen omatunto on välinehuoltajan tärkein ominaisuus

Aseptinen omatunto on välinehuoltajan tärkein ominaisuus

Vaikka välinehuoltajan työ on usein näkymätöntä, potilaan ja hoitohenkilökunnan terveyden takaamiseksi se on kriittisen tärkeää. Välinehuoltaja vastaa työssään välineiden ja instrumenttien puhtaudesta ja siten omalta osaltaan potilasturvallisuudesta. Siksi on ehdottoman tärkeää, että työ tehdään vahvalla asiantuntemuksella työnkuvasta, työympäristöstä ja työnantajasta riippumatta.

Tietyt ominaisuudet ovat välinehuoltajan työssä välttämättömiä, jotta työn laatu on poikkeuksetta ensiluokkaista. Mitä kriittisiä ominaisuuksia siis jokaisella asiantuntevalla välinehuoltajalla on oltava?

1. Aseptinen omatunto

Aseptiikka tarkoittaa toimintatapoja, joilla infektioiden syntyä pyritään estämään ja ehkäisemään – ja se on välinehuoltajan työn lähtökohta. Jokaisen välinehuoltajan on omattava ns. aseptinen omatunto, eli hänen tulee olla sisäistänyt aseptisen työskentelyn periaatteet, aseptinen työjärjestys on hänellä selkärangassa ja aseptinen työskentely on höänelle ainoa oikea tapa työskennellä. Kun välinehuoltajan aseptinen omatunto on kunnossa, on hän tietoinen aseptisista työskentelytavoista, ja sitoutunut noudattamaan niitä. Hänelle aseptiikka on eettinen arvo, joka ei ole riippuvainen ulkopuolisesta valvonnasta.

2. Tarkkuus ja huolellisuus

Välinehuoltajan työ vaatii vahvan aseptisen omatunnon lisäksi tarkkuutta. Se sisältää runsaasti käsin tehtävää työtä ja voi sisältää muun muassa hyvin pienten ja pikkutarkkojen instrumenttien prosessointia.

Ammattitaitoinen välinehuoltaja on myös kiireen ja paineen alla huolellinen ja tarkka laadusta. Hän tietää, että instrumentti on joko likainen tai puhdas – välimuotoja ei ole. Hän varmistaa tuotteen laadun useissa vaiheissa monilla eri tavoilla ja suunnittelee aseptisen työjärjestyksensä huolellisesti.

3. Vahva ammattiosaaminen

Välinehuoltajan työ edellyttää monipuolista välineiden ja instrumenttien tuntemusta. Instrumenttien nimikkeet sekä välineiden toiminta ja käyttötarkoitus on tiedettävä, jotta ne voidaan huoltaa oikeilla tavoilla. Lisäksi välinehuoltajan on tunnettava mm. työhön kuuluvat erilaiset sterilointimenetelmät ja -laitteet. Lisäksi hänen on osattava jatkuvasti tarkkailla työn eri vaiheiden laatua ja lukea mittareita, joilla sterilointia seurataan.

Suomen Välinehuollossa välinehuoltajat tekevät erittäin monipuolisia töitä terveydenhuollon eri osa-alueilla toimivien asiakkaiden myötä. Tällöin myös kyky joustavuuteen ja jatkuvaan uuden oppimiseen korostuu.

4. Itsensä johtamisen taito

Välinehuoltajan työ on hyvin itsenäistä, ja vaatii kykyä itseohjautuvuuteen sekä vastuunottoon. Työssä korostuu itsensä johtamisen taito, johon sisältyy omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tätä tukee ymmärrys oikeanlaisesta tasapainosta työn ja vapaa-ajan välillä sekä kyky huolehtia palautumisesta mm. riittävän unen ja ruuan sekä hyvinvointia tukevien aktiviteettien kautta.

5. Valmius kehittyä

Välinehuoltajan on omaksuttava lähes päivittäin uutta tietoa, ja sovellettava sitä käytäntöön. Ala muuttuu jatkuvasti ja uudenlaisia instrumentteja tulee huollettaviksi. Työtä ohjaavat erilaiset lait ja laitevalmistajien ohjeet sekä työnantajan ohjeet ja määräykset, joten välinehuoltajan on pysyttävä jatkuvasti ajan hermolla.

Vaikka välinehuoltoa tehdään suureksi osaksi käsin, työ sisältää myös koneiden ja laitteiden käsittelyä. Onkin hyvä, jos välinehuoltaja on luontaisesti kiinnostunut erilaisista instrumenteista ja niiden prosessoinnissa käytettävien laitteiden toiminnasta.

Välinehuoltajan työ on monipuolista ja tärkeää

Aseptinen omatunto, eettiset toimintatavat, tarkkuus, osaaminen, itsensä johtaminen ja kehittyminen. Siinä on pitkä lista asioita, jotka tekevät välinehuoltajasta alansa huippuammattilaisen, joka omalta osaltaan on tärkeässä roolissa mahdollistamassa terveydenhuollon sujuvuuden sekä potilasturvallisuuden. Ja näistä samoista syistä työ on merkityksellistä ja mielekästä, päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen. Tutustu välinehuoltajan työpäivään täällä!

Oletko kiinnostunut välinehuoltajan työstä? Lue, minkälaista työskentely Suomen Välinehuollossa on, ja hae meille töihin!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.