fbpx
Välinehuoltajan 5 tärkeintä ominaisuutta - Suomen Välinehuolto
16557
post-template-default,single,single-post,postid-16557,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Välinehuoltajan 5 tärkeintä ominaisuutta

Välinehuoltajan 5 tärkeintä ominaisuutta

Vaikka välinehuoltajan työ on usein näkymätöntä, potilaan ja hoitohenkilökunnan terveyden takaamiseksi se on kriittisen tärkeää. Välinehuoltaja vastaa työssään välineiden ja instrumenttien puhtaudesta ja siten omalta osaltaan potilasturvallisuudesta. Siksi on kriittisen tärkeää, että työ tehdään vahvalla asiantuntemuksella työnkuvasta, työympäristöstä ja työnantajasta riippumatta.

Tietyt ominaisuudet ovat välinehuoltajan työssä välttämättömiä, jotta työn laatu on poikkeuksetta ensiluokkaista. Mitä kriittisiä ominaisuuksia siis jokaisen asiantuntevan välinehuoltajan on omattava?

1. Aseptinen omatunto

Aseptiikka, eli toimintatavat, joilla infektioiden syntyä pyritään estämään ja ehkäisemään, on välinehuoltajan työn lähtökohta. Jokaisen välinehuoltajan on omattava ns. aseptinen omatunto, eli hänen tulee olla sisäistänyt aseptiset toiminta- ja työtavat ja olla sitoutunut niihin. Aseptisen omatunnon omaavalle välinehuoltajalle aseptiikka on eettinen arvo, joka ei ole riippuvainen ulkopuolisesta valvonnasta.

2. Tarkkuus ja huolellisuus

Välinehuoltajan työ vaatii tarkkuutta. Se sisältää runsaasti käsin tehtävää työtä ja voi sisältää muun muassa hyvin pienten ja pikkutarkkojen instrumenttien prosessointia.

Ammattitaitoinen välinehuoltaja on myös kiireen ja paineen alla huolellinen ja tarkka laadusta. Hän tietää, että instrumentti on joko likainen tai puhdas – välimuotoja ei ole. Hän varmistaa tuotteen laadun useissa vaiheissa monilla eri tavoilla ja suunnittelee aseptisen työjärjestyksensä huolellisesti.

3. Vahva ammattiosaaminen

Välinehuoltajan työ edellyttää monipuolista välineiden ja instrumenttien tuntemusta. Instrumenttien nimikkeet sekä välineiden toiminta ja käyttötarkoitus on tiedettävä, jotta ne voidaan huoltaa oikeilla tavoilla. Lisäksi välinehuoltajan on tunnettava mm. työhön kuuluvat erilaiset sterilointimenetelmät ja -laitteet. Lisäksi hänen on osattava jatkuvasti tarkkailla työn eri vaiheiden laatua ja lukea mittareita, joilla sterilointia seurataan.

Suomen Välinehuollossa välinehuoltajat tekevät erittäin monipuolisia töitä terveydenhuollon eri osa-alueilla toimivien asiakkaiden myötä. Tällöin myös kyky joustavuuteen ja jatkuvaan uuden oppimiseen korostuu.

4. Itsensä johtamisen taito

Välinehuoltajan työ on hyvin itsenäistä, ja vaatii kykyä itseohjautuvuuteen sekä vastuunottoon. Työssä korostuu itsensä johtamisen taito, johon sisältyy omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tätä tukee ymmärrys oikeanlaisesta tasapainosta työn ja vapaa-ajan välillä sekä kyky huolehtia palautumisesta mm. riittävän unen ja ruuan sekä hyvinvointia tukevien aktiviteettien kautta.

5. Valmius kehittyä

Välinehuoltajan on omaksuttava lähes päivittäin uutta tietoa, ja sovellettava sitä käytäntöön. Ala muuttuu jatkuvasti ja uudenlaisia instrumentteja tulee huollettaviksi. Työtä ohjaavat erilaiset lait ja laitevalmistajien ohjeet sekä työnantajan ohjeet ja määräykset, joten välinehuoltajan on pysyttävä jatkuvasti ajan hermolla.

Vaikka välinehuoltoa tehdään suureksi osaksi käsin, työ sisältää myös koneiden ja laitteiden käsittelyä. Onkin hyvä, jos välinehuoltaja on luontaisesti kiinnostunut erilaisista instrumenteista ja niiden prosessoinnissa käytettävien laitteiden toiminnasta.

Oletko kiinnostunut välinehuoltajan työstä? Lue, minkälaista työskentely Suomen Välinehuollossa on, ja hae meille töihin!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.