fbpx
Mistä ne miljoonasäästöt oikein syntyvät? - Suomen Välinehuolto
17203
post-template-default,single,single-post,postid-17203,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Mistä ne miljoonasäästöt oikein syntyvät?

Välinehuoltaja työssään Suomen Välinehuollossa

Mistä ne miljoonasäästöt oikein syntyvät?

Me väitämme, että välinehuollon ulkoistaminen voi tuoda terveydenhuollolle jopa miljoonasäästöjä – tai vähintäänkin satoja tuhansia, riippuen hyvinvointialueen koosta ja ulkoistamisen määrästä. Itse asiassa me tiedämme sen.

Mistä nämä miljoonasäästöt sitten koostuvat, mietit ehkä?

Välinehuollon ulkoistaminen vaikuttaa moneen seikkaan, jotka yhdessä summautuvat suuriksi säästöiksi. Tässä artikkelissa käymme läpi kustannuksia, joita välinehuolto terveydenhuollon yksikölle aiheuttaa, ja joita välinehuollon ulkoistus pienentää.

1. Laitteet ja niiden ylläpito

Välinehuollossa käytettävät desinfiointi- ja sterilointilaitteet kuten autoklaavit maksavat tyypillisesti useita tuhansia, jopa satoja tuhansia euroja. Laitteiden hankintahinnan lisäksi laitteet täytyy validoida, niitä täytyy huoltaa, mahdollisesti korjata ja tietysti uusia niiden käyttöajan päätyttyä – kaikki tämä muodostaa terveydenhuollon yksikölle oman kustannuseränsä.

2. Välinehuollon tilat

Ideaalitilanteessa välinehuolto toteutetaan sille omistetuissa, tarpeeksi isoissa tiloissa, missä on mahdollista pitää likainen ja puhdas puoli selkeästi erillään. Todellisuus on usein toinen – tilat ovat usein toimintoihin liian pieniä ja epäkäytännöllisiä, mikä hankaloittaa aseptisen työjärjestyksen oikeaoppista toteutusta ja hidastaa tekemistä.

Ja välinehuollolle sekä materiaalien varastoinnille omistetun tilan ylläpito maksaa terveydenhuollon toimijalle aina jotain – vähintään sen, että vaihtoehtoisesti tilaa voisi käyttää johonkin tuottavampaan toimintaan, kuten hoitohuoneina.

Meillä Suomen Välinehuollossa välinehuollon prosesseille sekä materiaalien varastoinnille on tarpeeksi tilaa, jotta aseptinen työjärjestys toteutuu oikeaoppisesti. Samalla terveydenhuollon yksiköt voivat käyttää tilojaan tuottavaan toimintaan.

3. Juoksevat materiaalikulut

Paitsi kiinteistöjä ja arvokkaita laitteita, tarvitaan välinehuollossa paljon materiaaleja ja työvälineitä, joiden hankinnat kasvattavat yksikön kuukausittaisia kuluja. Tämän päälle tulevat välinehuollon vaatimat sähkö- ja vedenkäyttökulut.

4. Myös aika on rahaa

Jos välinehuolto toteutetaan omassa yksikössä, vaatii se esimerkiksi budjetointia, laite- ja materiaalihankintojen kilpailutusta, materiaalitilauksia ja henkilöstön hallinnointia. Tiedämme terveydenhuollon yksiköitä, joissa jopa kahden henkilöresurssin koko työaika menee välinehuollon resurssi- ja sijaisjärjestelyihin sen sijaan, että he olisivat tekemässä tuottavampaa, koulutustansa vastaavaa työtä.

Mihin teidän yksikössänne halutaan terveydenhoitoalan ammattilaisten arvokas työaika siis käyttää?

5. Säästetty työvoimaresurssi hyötykäyttöön

Välinehuollon ulkoistus vapauttaa yksikön henkilöt sellaisista tehtävistä, jotka eivät varsinaisesti kuulu heidän toimenkuvaansa. He voivat käyttää vapautuneen ajan itse hoitotyöhön, joka on kyseiselle yksikölle sitä tuottavaa toimintaa.

Sillä aikaa me välinehuollon koulutetut ammattilaiset hoidamme välineiden steriloinnin ilman, että siitä koituu ylimääräistä vaivaa terveydenhuollon yksikön toimintaan.

6. Ei kalliita poikkeusjärjestelyjä tai toiminnan katkoksia

Jos välinehuolto hoidetaan terveydenhuollon yksikössä, voi ihmisresurssien puute, laitteiden huolto tai hajoaminen aiheuttaa nopeasti pullonkaulatilanteen, jossa joudutaan hankkimaan sijaisia lyhyellä varoitusajalla tai pahimmassa tapauksessa peruuttamaan potilaskäyntejä.

Ulkoistetun välinehuollon ansiosta välinehuolto ei muodosta pullonkaulaa tai toimintakatkoksia ja aiheuta hallitsemattomia kustannuksia. Meillä on aina riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa, ja välinehuollon toteutukseen on varattu riittävät resurssit myös poikkeustilanteita ajatellen. Näin välinehuollosta vastaa aina alansa ammattilainen.

Lisäksi laajan konekapasiteetin ansiosta meidän toimintamme ei pysähdy huoltojen tai laiterikkojen vuoksi. Lisäksi kolme erillistä välinehuoltokeskustamme toimivat toistensa varajärjestelminä force majeur -tilanteessä – meidän toimintavarmuutemme on siis taattu, ja täten myös teidän toimintavarmuutenne säilyy.

7. Henkilökunnan viihtyvyys ja työteho

Jos työssään joutuu päivästä toiseen tekemään jotain, johon ei ole kouluttautunut, ja jota ei aivan täysin hallitse, voi se luoda epävarmuutta, huonommuuden tunnetta ja jopa pelkoa siitä, voiko omalla toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa.

Kun Suomen Välinehuollon ammattilaiset ottavat vastuulleen koko välinehuollon, poistuu hoitajien pöydältä sellainen työ, johon heillä ei läheskään aina ole riittävää koulutusta. Näin hoitajien työviihtyvyys ja työteho kasvaa, kun työajan voi käyttää itse hoitotyöhön.

Meidän työntekijämme sen sijaan ovat valinneet välinehuollon omaksi alakseen, kouluttautuneet siihen ja haluavat olla omalta osaltaan vastuussa potilasturvallisuudesta takaamalla puhtaat instrumentit terveydenhuollon yksiköille vuoden jokaisena päivänä.

➤ Välinehuollon ulkoistaminen on säästötoimi

Kun katsot yllä olevaa listausta, on helppo ynnätä erilaiset toiminnot, joista yhdessä syntyvät nuo miljoonasäästöt.

Me välinehuoltokeskuksessa pystymme hoitamaan välinehuollon prosessin nopeammin ja edullisemmin, kuin mitä se tapahtuu erillisissä terveydenhuollon yksiköissä, missä jokaiseen erilliseen yksikköön tarvitaan sekä laitteet, materiaalit, aika että ihmiset hoitamaan kriittinen välinehuoltotyö.

Siksi välinehuollon ulkoistaminen on säästötoimi, jonka tulisi olla kaikkien säästötoimia pohtivien terveydenhuollon yksiköiden harkintalistalla.

➤ Haluatko kuulla ulkoistamisen hyödyistä lisää?

Me palvelemme koko Suomen laajuisesti ja räätälöimme palvelun aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Määräostovelvoitetta ei ole, vaan asiakas maksaa aina toteutuneesta välinehuollosta.

Moni terveydenhuoltoalan toimija on jo valinnut välinehuollon ulkoistuksen, jolloin kaikki resurssit voidaan laittaa 100% omaan tuottavaan toimintaan. Jos sinäkin haluat kuulla välinehuollon ulkoistamisen hyödyistä ja käytännöistä, toimitusjohtajamme Taru Mattila kertoo mielellään lisää.

Ota yhteyttä Taruun sähköpostitse: taru.mattila@suomenvalinehuolto.fi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.