fbpx
Työhyvinvointi välinehuoltajan työssä - Suomen Välinehuolto
16593
post-template-default,single,single-post,postid-16593,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Työhyvinvointi välinehuoltajan työssä

välinehuoltajat työssään

Työhyvinvointi välinehuoltajan työssä

Kuten kaikilla aloilla, myös välinehuollossa on tärkeää, että työhyvinvointiin kiinnitetään aktiivisesti huomiota. On merkityksellistä, että sekä työnantaja että työntekijä ovat tietoisia työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä sitoutuneita huolehtimaan niistä. Jokainen työntekijä on yksilö, eikä kenellekään voida antaa niin sanottua valmista reseptiä työssä viihtymiseen. On kuitenkin tiettyjä tekijöitä, jotka tavallisesti vaikuttavat työhyvinvointiin välinehuoltajan työssä.

Tiimi ja työympäristö

Mikäli välinehuoltajaa ympäröivät ystävälliset, avuliaat ja työstään kiinnostuneet kollegat, työ tuntuu todennäköisemmin kiinnostavammalta ja siitä on helpompi olla itsekin motivoitunut. Sitoutuneessa ja motivoituneessa seurassa jokainen kokee olevansa osaltaan vastuussa hyvästä työilmapiiristä. Näistä lähtökohdista on helpompi tehdä laadukasta työtä yhteisten tavoitteiden eteen ja kehittyä vaativassa työssä.

Lämminhenkisessä työyhteisössä kollegan huomioiminen on arkipäivää: Suomen Välinehuollossa jokaiselle työntekijälle on itsestäänselvyys esimerkiksi tarjota kollegalle tukea tarvittaessa, keskustella työhön liittyvistä kysymyksistä sekä jättää työpiste siistiksi seuraavaa tekijää varten.

Mahdollisuus vaikuttaa

On tärkeää, että jokaista työntekijää kuullaan, eikä esimerkiksi jyrkkä hierarkia vie mahdollisuutta mielipiteen ilmaisulta. Useimmiten juuri ”ruohonjuuritasolla” on ainutlaatuista tietämystä ja sieltä käsin voi tulla parhaat ideat palveluiden ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen.

Suomen Välinehuolto on matalan hierarkian organisaatio, jossa vallitsee yhteisöllinen työkulttuuri. Jokaisen työntekijän mielipidettä kuunnellaan ja arvostetaan ja kaikki saavat osallistua toiminnan suunnitteluun. Uskomme, että osallistamalla ja kuuntelemalla jokaista työyhteisömme jäsentä, voimme kehittää toimintaamme parhaiten.

Johdon tuki

Johdon tuella on merkittävä rooli työhyvinvoinnissa. On hyvä tiedostaa, että henkilöjohtamisen roolia ei pidä ikinä jättää esimerkiksi tulosjohtamisen varjoon. On tärkeää, että johto luottaa työntekijöihin, mutta luottamusta ei pidä osoittaa jättämällä työntekijöitä niin sanotusti oman onnensa nojaan. Säännölliset kohtaamiset ja kehityskeskustelut ovat tärkeitä hetkiä johdon ja työntekijöiden välillä, ja niillä saattaa olla työntekijälle usein suurempi merkitys kuin mitä esimies tulee ajatelleeksi.

Kun johto on työntekijöiden arjessa läsnä, asioista on helpompi puhua: Suomen Välinehuollossa johto on aktiivisesti mukana työntekijöiden arjessa ja lähiesimies aina tavoitettavissa. Haluamme tukea ilmapiiriä, jossa ollaan aina valmiita keskustelemaan niin pienistä kuin suurista asioista.

Kehittymisen mahdollisuus

Työstään kiinnostuneilla välinehuoltajilla on halu oppia uutta ja kehittyä työssään. Työnantajan onkin tärkeää tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittymiseen ja uuden oppimiseen.

Jotta paras mahdollinen työn laatu, asiakastyytyväisyys ja potilasturvallisuus voivat toteutua, on tärkeää, että työnantaja huolehtii, että välinehuoltajilla on asianmukainen ja asiantasainen tietotaito välinehuollosta. Suomen Välinehuolto tarjoaa työntekijöilleen useita mahdollisuuksia työssä kehittymiseen muun muassa sisäisten ja ulkoisten koulutusten muodossa.

Kohtuullinen työkuorma

Työkuorman on pysyttävä kohtuullisuuden rajoissa, eivätkä kiirehuiputkaan saa imeä työntekijöitä tyhjiin. On normaalia, että välinehuoltajan työmäärä vaihtelee, mutta sekä työnantajan että työntekijän on tärkeää tunnistaa, ettei kuormitus ylitä työntekijän jaksamiskykyä.

Suomen Välinehuollolla huolehditaan siitä, että välinehuoltajien työmäärät pysyvät kohtuullisina. Ruuhkahuippuja kompensoidaan vastaavina vapaina. Pitkäaikaisille työntekijöille kertyy vuosittain vuosilomaa kuusi viikkoa ja lisäksi kolme ylimääräistä vuosilomapäivää. Näin työntekijät jaksavat työssään ja heillä on parhaat edellytykset tehdä työnsä hyvin.

Vapaa-ajalla on väliä

Hyvinvointi on kokonaisuus, joka syntyy työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Mikäli vapaa-ajalla on paljon ongelmia, voimia ei usein jää työhönkään, ja päinvastoin. Siksi myös työntekijän on tärkeää pohtia, miten omaa kokonaishyvinvointia voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Perusasiat, kuten uni, syöminen, vapaa-ajan aktiviteetit sekä sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Lisäksi työnantaja voi järjestää aktiviteetteja, jotka tukevat palautumista ja tarjoavat mukavaa tekemistä työn ulkopuolella.

Yhteiset illanvietot, tyky-päivät ja juhlat… Suomen Välinehuollolla järjestetään säännöllisesti yhteistä aikaa myös työn ulkopuolella. Näissä hetkissä työntekijöillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa entistä paremmin ja tehdä yhdessä muutakin kuin työtä.

Palkka on konkreettinen kiitos

Vaikka työntekijälle annettu palaute ja kiitokset ovat äärimmäisen tärkeitä, myös palkalla on väliä. Vaikka yksin raha saa harvoin ketään viihtymään työssään, palkka on kuitenkin konkreettinen kiitos työstä. Liian pienen palkan vaikutusta motivaatioon ja muihin työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ei pidä vähätellä.

Suomen Välinehuolto tarjoaa alan parhaan palkkauksen. Kunnioitamme työntekijöitämme ja heidän ammattitaitoaan ja haluamme osoittaa sen myös palkassa. Sen lisäksi, että haluamme tarjota työntekijöillemme mielenkiintoisen työn, ensiluokkaisen työyhteisön ja -ympäristön sekä mahdollisuudet vahvaan ammatilliseen kasvuun, ymmärrämme, että myös rahalla on merkitystä.

Oletko kiinnostunut työskentelemään Suomen Välinehuollossa? Lue, minkälaista meillä on olla töissä ja hae meille töihin!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.