fbpx
Laadun takaavat osaavat ja motivoituneet työntekijät
16141
post-template-default,single,single-post,postid-16141,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Toimitusjohtaja Taru Mattila: Laadun takaavat osaavat ja motivoituneet työntekijät

Toimitusjohtaja Taru Mattila: Laadun takaavat osaavat ja motivoituneet työntekijät

Taru Mettila, Suomen Välinehuolto Oy:n toimitusjohtajaLaadun merkitystä on tärkeä tuoda esille välinehuollon alalla, sillä se on yksi merkittävimmistä toimintamme kriteereistä. Laadun käsitteellä viitataan tässä yhteydessä tuotannossa siitä käytettyyn määritelmään, eli vaatimusten täyttämiseen ja täyttymiseen.

Laatu herättää mielikuvia erilaisista laitteista, toiminnanohjausjärjestelmistä, automaatioteknologiasta, valvonnasta, mittauksista, kirjauksista, standardeista, ohjeista ja säännöistä. Se toki sisältää nämä päivittäistä toimintaa ohjaavat elementit, mutta ennen kaikkea siihen vaikuttaa toimintojen takana työtään tekevät välinehuoltajat. Ilman heitä laadunvalvonta ja -toteutus eivät olisi mahdollisia.

Välinehuolto on erityinen ja vastuullinen ala

Välinehuolto on hyvin erityinen ala. Välinehuoltajan ammattinimike saattaa olla monelle jopa täysin tuntematon, vaikka kyseinen työtehtävä liittyy kaikkeen terveydenhoitoalan toimintaan. Ilman ammattitaitoisia välinehuoltajia leikkauksia tai pienempiä terveydenhoidollisia toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa turvallisesti. Välinehuoltajat osallistuvat potilaan tai asiakkaan hoitoon terveydenhuollon instrumenttien ja välineiden huoltamisen kautta.

Välinehuoltaja ei saa aina ansaitsemaansa näkyvyyttä tai arvostusta lääkärien, hammaslääkärien, hammashoitajien, suuhygienistien, sairaanhoitajien ja lähihoitajien rinnalla medioissa ja muussa julkisessa keskustelussa. Välinehuoltaja on usein niin sanottu näkymätön ammattilainen, joka on omalta osaltaan vastuussa myös potilasturvallisuudesta.

Välinehuoltajat vastaavat instrumenttien, välineiden ja laitteiden pesusta, desinfioinnista, steriloinnista ja käyttövalmiudesta. Työn menestyksekäs toteuttaminen vaatii paitsi laajaa asiaosaamista, myös ennen kaikkea vahvaa motivaatiota alalle.

Suomen Välinehuolto tuo välinehuoltajien arvoa näkyväksi

Suomen Välinehuolto haluaa olla omalta osaltaan lisäämässä välinehuoltajien ammattiryhmän näkyvyyttä sekä arvostusta. Vaikka monenlaisia tuotantoja pystytään nykyisin automatisoimaan, kone ei pysty takaamaan yksin laatua, jonka välinehuoltaja toteuttaa yhdessä laitteiden kanssa.

Ammattitaitoiset välinehuoltajamme ovat yrityksellemme kultaakin kalliimpia. He pitävät työtään arvokkaana ja mielenkiintoisena, haluavat kehittyä siinä ja jakaa osaamistaan. Välinehuoltajamme omaavat aseptisen omantunnon -ja toimintatavat sekä ymmärtävät työnsä merkityksen terveydenhuollon kentällä. Välinehuoltaja = Laatu.

Osoitamme arvostuksemme panostamalla työntekijöihimme

Meille on tärkeää saada joukkoomme alan parhaimmat työntekijät, jotta voimme taata laadukasta palvelua asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Sen takia olemmekin kiinnittäneet erityistä huomiota rekrytointiin, motivointiin, työviihtyvyyteen, työssäjaksamiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen sekä kehittämiseen.

Suomen Välinehuoltoon ei kenenkään tarvitse tulla valmiina, kunhan löytyy rohkeutta ja motivaatiota kasvaa kanssamme parhaaksi mahdolliseksi itsekseen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.