fbpx
Suomen Välinehuollon palvelut tukevat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työtä
16351
post-template-default,single,single-post,postid-16351,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

”Nyt ihmiset tekevät sitä työtä, johon heidät on koulutettu.” Suomen Välinehuollon palvelut tukevat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työtä

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen logo

”Nyt ihmiset tekevät sitä työtä, johon heidät on koulutettu.” Suomen Välinehuollon palvelut tukevat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työtä

Vuonna 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa pohdittiin sisäisen välinehuollon haasteita. Välinehuollon vanha laitekanta olisi pitänyt uusia noin 100 0000 euron laiteinvestoinneilla. Lisäksi päänvaivaa aiheutti toiminnan laajenemisen myötä kasvava resurssi, jonka välinehuolto vei esimerkiksi hammashoitajien potilastyöstä.

Selvitystyön ja kilpailutuksen myötä Karviainen päätti kokeilla välinehuollon ulkoistamista, ja tilasi sen ostopalveluna Suomen Välinehuollolta. Päätös kannatti – nyt Suomen Välinehuolto ja Karviainen ovat tehneet onnistuneesti yhteistyötä jo yli 8 vuoden ajan. Tällä hetkellä Suomen Välinehuolto vastaa Karviaisen koko välinehuollosta, johon kuuluu yhtymän kaikki terveysasemat ja hammashoitolat.

Välinehuollon ulkoistaminen mahdollisti keskittymisen potilastyöhön

Perusturvakuntayhtymä Karviaisella välinehuolto koettiin haasteellisena muun muassa sen viemän työajan vuoksi. Hammas- ja sairaanhoitajat tekivät potilastyön ohella lähes kaiken välinehuollon. Välinehuolto kuormitti erityisesti hammashuollossa hammashoitajien työtä, joiden työajasta kului välinehuoltoon jopa 2,5 tuntia päivässä.

Suurten laiteinvestointien säästön lisäksi välinehuollon ulkoistamiseen motivoi halu taata hammashoitajille ja suuhygienisteille mahdollisuus suunnata työaikaa enemmän asiakkaalle. Myöskään välinehuollon laadun ei voitu taata olevan riittävän korkealla laatutasolla itse toteutettuna.

Kannattavuus nähtiin jo ensimmäisenä vuonna

Maija pulkkinen toimii osastonhoitajana Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa

Maija Pulkkinen toimii suun terveydenhuollon osastonhoitajana Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa.

”Yhteistyö Suomen Välinehuollon kanssa on toiminut todella hyvin”, Karviaisen suun terveydenhuollon osastonhoitaja Maija Pulkkinen kiittelee. ”Kun välinehuolto on ulkoistettu luotettavalle kumppanille, voimme keskittää resurssimme tärkeimpään, eli hoitotyöhön.”

Jo ensimmäisen vuoden tarkastelussa havaittiin, että välinehuollon ulkoistaminen nosti Karviaisen suun terveydenhuollon käyntejä lähes 2000 käynnillä, ja tehokkuuden nousuja nähtiin myös muilla mittareilla.

Suomen Välinehuollon laatuun voi luottaa

Yhdeksi tärkeimmäksi Suomen Välinehuollon tuomaksi lisäarvoksi Pulkkinen nostaa laadun. ”Tämän päivän standardit ovat niin korkeat, että niihin olisi todella haasteellista vastata oman toiminnan puitteissa. Henkilöstön osaaminen ja tilojen riittävyys asettavat omat reunaehtonsa. Välinehuollolle olisi haasteellista järjestää riittävän laadukkaita tiloja, etenkään pienillä terveysasemilla.”

”Suomen Välinehuollon kanssa tiedämme, että tämä puoli on kunnossa. Olemme vierailleet heidän tiloissaan, nähneet vaikuttavat tilat ja laitteiston sekä sen, miten huolellisesti prosessit ja koko toiminta on suunniteltu ja toteutettu.”

Nyt työaika voidaan keskittää pääasiaan

Pulkkinen kertoo, että tavallisesti suun terveydenhuolloissa välinehuolto tehdään suurimmaksi osaksi itse. Välinehuollon ulkoistamiseen ei ole vielä havahduttu monellakaan terveysasemalla. Valitettavasti sisäisesti toteutettu välinehuolto ei aina vastaa tämän päivän vaatimuksia, eikä kaikilla siitä vastaavilla henkilöillä ole välttämättä laatustandardeihin nähden vaadittavaa osaamista.

”Myös välinehuollon laitteiden huolto, kalibroinnit ja testaukset vievät ison osan työajasta. Tällä hetkellä meillä menee välinehuoltoon työaikaa vain instrumenttien pakkaamisen ja purkamiseen kuluvan ajan verran.” Pulkkinen erittelee.

”Hienointahan tässä on, että nyt ihmiset tekevät sitä työtä, johon heidät on koulutettu”, Pulkkinen toteaa tyytyväisenä.

Onnistunutta yhteistyötä vuosien ajan

Karviainen ja Suomen Välinehuolto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuosien ajan. Kuinka monivuotinen yhteistyö on sujunut? ”Todella hyvin” Pulkkinen toteaa. ”Kaikki on toiminut, ja toimii edelleen hyvin. Kaikki muutokset sekä toiveemme ovat otettu erittäin hyvin huomioon. Myös palautetta voi antaa avoimesti puolin ja toisin.”

”Voin sanoa, että Suomen Välinehuollon toimintaan voi luottaa huoletta.”

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Kuntayhtymällä on henkilökuntaa eri tehtävissä n. 450 henkilöä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.